zrepasujeme akubaterie
vyrobci aku naradi

 

O nás

Firma BIT CZ s.r.o. byla založena ve spolupráci  s firmou BATTIV Batterietechnik Industrie Vertrieb GmbH, která působí na trhu s bateriovými sestavami v Německu od roku 1988. Dlouholeté zkušenosti této firmy se odrážejí ve výborné kvalitě námi dodávaných sestav. Vlastníme platný certifikát ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.

Máme zkušenosti s výrobou akumulátorů pro nářadí, se smršťovací technikou, svařování krytů ultrazvukem nebo lepením. Zpracováváme ročně 5 000 000 článků, vyrábíme přes 100 různých modelů, to vše s necelými 40 zaměstnanci. Hlavním zákazníkem naší společnosti je celosvětově známá firma Panasonic, pro kterou vyrábíme bateriové sestavy různých druhů. Spolupracujeme s americkou firmou Totex Manufacturing GmbH, která se zabývá vývojem a výrobou lithium-iontových sestav ( www.totexusa.com ).

Kvalita naší výroby je podložena používanou technologií bodovacích strojů, testovacích a měřících přístrojů. Měření napětí a impedance finálních výrobků provádíme na kvalitních měricích přístrojích japonské výroby HIOKI 3650 a ukládáme na PC.

 

Politika kvality a ochrany životního prostředí

K naplnění požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 se vedení společnosti zavazuje k uplatňování těchto principů:

·         Systematické zvyšování kvality dodávaných výrobků a služeb
·         Obchodní vztahy se zákazníky i dodavateli uzavírat na principu oboustranné výhodnosti s cílem navázání dlouhodobé kvalitní spolupráce.
·         Individuální péčí o zákazníky si udržet jeho stálost a případnou podporu při získávání nových zakázek
·         Udržování kvalitního pracovního prostředí ve firmě včetně přátelského avšak tvůrčího a motivačního klimatu
·         Zajištění bezpečnosti práce a zdraví při práci, díky školením a používáním ochranných pomůcek, prevence proti úrazům a újmám na zdraví
·         Vedení zaměstnanců k odpovědnosti za vlastní práci a spoluodpovědnost za výsledky celé společnosti
·         Hospodárností na pracovišti a intenzivním využíváním moderních metod práce a moderních technologií zvyšovat produktivitu práce.
·         Plnit platná ustanovení všech zákonů, nařízení, vyhlášek a jiných závazků související s ochranou životního prostředí
·         Preventivním přístupem se podílet na zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí

 

Bc. Tomáš Coufal 
Jednatel společnosti

     

BITCZ s.r.o. - repase beterií
Copyright © 2013 BITCZ s.r.o. - repase beterií