zrepasujeme akubaterie
vyrobci aku naradi

 

Záruční podmínky

 

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, přepravcem, tj. dnem uvedeným na faktuře nebo prodejce ( účtence ). Zákonná záruční doba je 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. Vyjímku může tvořit zboží prodávané se slevou, tzv. výprodej.
Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání ( snížení kapacity sestavy během běžného používání, např. po 1 roce používání cca. 70% nominální kapacity ).

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- poškozením zboží při přepravě ( tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí )
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

Jak reklamovat:

Místem pro uplatnění reklamace je BIT CZ s.r.o., Tovární 501, STŘÍBRO, 349 01. Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu.
Tyto záruční podmínky nabývají účinnosti 1.ledna 2011. Změny záručních podmínek vyhrazeny.

BITCZ s.r.o. - repase beterií
Copyright © 2013 BITCZ s.r.o. - repase beterií